01 / 01

APARTMENTS

“Residential Towers” have a space of 79,860.50-meter square dedicated for residential use, spread between two towers, western and eastern. The western tower is -7B+P+28 (-7B, underground floors), while the eastern one with the floors -7B+P+31 (-7B, underground floors).

Choose a tower

A West Tower

B East Tower

Tipology of our Aprtments

Çdo projekt është i monitoruar në çdo hap duke u kthyer kështu në një urë komunikimi mes partnerëve.

0355 654-33-35

0355 287-85-22

info@pristinacitycenter.com

Rr. Robert Doll – Nr.5,

Prishtinë 10000, Kosovë