01 / 01

APARTAMENTET

“Kullat Rezidenciale” kanë një hapësirë prej 79,860.50 m2 të dedikuar për banim dhe të ndarë në dy kulla, atë perëndimore dhe lindore. Kulla perëndimore është me etazhitet -7B+P+28 (-7B, etazhet e nëntokës) ndërsa ajo lindore me etazhitet -7B+P+31 (-7B, etazhet e nëntokës).

Zgjidhni kullën

A Kulla PERËNDIMORE

B Kulla Lindore

Tipologjia e a partamenteve tona